Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

 

1.1 Đăng ký trên máy tính:

Bước 1: Truy cập trang web https://xuatbanyhoc.vn/ 

Bước 2: Click chuột vào nút đăng nhập góc trên bên phải màn hình →bấm vào “Đăng ký” → Điền các thông tin (họ tên, số điện thoại, email, mật khẩu) theo yêu cầu → Bấm ô xác nhận đăng ký.


 

1.2 Đăng ký trên điện thoại: 

Bước 1: Truy cập trang web https://demo.xuatbanyhoc.vn/ trên trình duyệt của điện thoại 

Bước 2: Click vào biểu tượng có dấu mũi tên phía trên cùng màn hình → Bấm vào “Đăng ký”. 

Bước 3: Điền các thông tin (họ tên, số điện thoại, email, mật khẩu) theo yêu cầu → Bấm ô ‘’đăng ký”


 

Thủ tụcHành chính