Sách nổi bật

Tác giả
TS. Võ Thị Thuý Hồng
Trường Đại học Y Hà Nội - Chủ biên: GS.TS. Tạ Thành Văn
Trường Đại học Dược Hà Nội - Bộ môn bào chế - Chủ biên: GS.TS. Phạm Thị Minh Huệ
Nguyễn Công Khanh-Nguyễn Hoàng Nam
Cầm Bá Thức - Nguyễn Xuân Nghiên - Cao Minh Châu